Tätning & Insatsrör
för alla bränslen.

Är du helt säker på vad du ska elda med under en lång tid framåt är det ganska lätt att välja rör. Vill du däremot vara helgarderad gör du klokt i att välja ett insatsrör som klarar alla typer av bränslen. Att välja ett högklassigt insatsrör kostar kanske lite mer, men det lönar sig garanterat i längden. Ta gärna hjälp av vår rörguide för se vilket av våra insatsrör som bäst uppfyller dina krav. 

NSP Renoveringssystem – originalet sedan 1964.

NSP Renoveringssystem består av sju böjbara insatsrör i syrafritt rostfritt stål med olika egenskaper – allt för att du ska kunna välja det insatsrör som passar just din skorsten, din eldstad och dina behov. Oavsett vilket av dem du väljer kan du vara säker på att du får ett bra brandskydd och en tät skorsten. Samtidigt som du skapar bästa tänkbara förutsättningar för en miljövänlig förbränning. 

Sveriges säkraste insatsrör

I vårt laboratorium utsätter vi alla våra böjbara insatsrör för otroligt tuffa tester. Det är därför vi kan lova att våra insatsrör och andra produkter för konvertering och renovering av skorstenar är Sveriges säkraste. Det är också därför som vi är den enda leverantören som ger dig 30 års materialgaranti. Här hittar du hela vårt sortiment. Du kan också läsa om hur vi verkligen försökt att deformera NSP SLÄTEX. Utan att lyckas. 

Det oförstörbara röret!
Att reparera otäta skorstenar har alltid varit svårt.

Men det hindrade inte skorstenspionjären Arvid Johnson. Han åkte till England och hämtade inspiration från bilindustrins ventilationsrör som gick att böja. Arvid ökade storleken och bytte materialet på rören. Därmed hade han utvecklat marknadens första godkända, flexibla och säkra rör att laga sina kunders skorstenar med. Och på den vägen är det.

Våra insatsrör gör renoveringen och underhållet enkelt, säkert och flexibelt. Eftersom rören är böjbara passar de alla skorstenar, oavsett krökar, dimensioner, skrymslen och knepiga dragningar. 

5 eldsäkra argument för att välja insatsrör från NSP:

Det är kallt i Sverige och därför eldar vi tuffare än andra. Den höga temperaturen får röret att utvidga sig, men för att det ändå ska vara stabilt och klara sotning använder vi kraftigare material och egen falsteknik. För att inte strypa rökgaserna utnyttjar våra rör nästan hela rökkanalen. Och finns därför både i rund och oval form.

Ditt nya insatsrör måste klara allt du kan tänkas elda med, både idag och i morgon. Därför innehåller vårt rörprogram både enkla rör till lågt pris, och extremt motståndskraftiga rör för riktigt aggressiva bränslen och hög mekanisk belastning. Och allt däremellan!

Sedan 1964 har vi levererat mer än 1 miljon meter insatsrör – ingen annan kommer i närheten. Väljer du NSP så vet du att röret är tillverkat i vår fabrik i Vänersborg, att materialet är beprövat och att rörkonstruktionen är robust. Tusentals nöjda kunder är tacksamma för att de valt NSP. Det blir du också.

Självklart uppfyller våra rör de krav som finns. Tyvärr motsvarar kraven inte det svenska sättet att elda – som husägare måste du ställa högre krav på bl a täthet. Därför har vi som enda tillverkare byggt ett eget laboratorium där vi testar insatsrör under realistiska förhållanden och vid de höga temperaturer som gäller. I vårt sortiment finner du rör som är mer än 200 gånger tätare än gällande branschstandard. Allt för din trygghet!

Givetvis följer vi konsumentköplagen och dessutom får du upp till 30 års materialgaranti (det är vi ensamma om). Som extra trygghet kan du komplettera med NSP Trygghetspaket, som dels täcker vad det kostar att byta ut en eventuell felaktig produkt, dels ger försäkringsskydd mot följdskador upp till 10 miljoner. När du anlitar ett företag anslutet till Sveriges Skorstenshantverkares Förening för montering, ingår skyddet utan kostnad.

rörguide

superflex

Tack vare sin speciella profil är Superflex både böjligare och tätare än andra rör och går därför lättare att montera i en krokig rökkanal. Superflex behåller sin runda form och täthet även när det böjs. Det betyder också att sotaren kan göra sitt jobb utan risk för att verktygen fastnar eller skadar röret.

Superflex är klassat i P1 och är så tätt att det med fördel kan användas i anläggningar som alstrar övertryck med hjälp av sk. skjutande rökgasfläktar.

Bränsle
Ved, pellets, flis, olja.
Driftform
Torrdrift (max T600 grader)
Materialgaranti
30 år

Slätex

Det här är ett insatsrör som tål tuffare tag. Slätex är tillverkat av marknadens kraftigaste material (hela 0,36 mm tjocklek). Godstjockleken och konstruktionen gör Slätex till det självklara valet när bara det bästa är gott nog. För dig som husägare kan du känna dig trygg med att ha installerat en nästintill outslitlig produkt.

Bränsle
Ved, pellets, flis, olja.
Driftform
Torrdrift (max T600 grader)
Materialgaranti
30 år

Ovalex

Ovalex är som namnet avslöjar ett ovalt, böjligt insatsrör med extrem stabilitet som utnyttjar arean i murade rektangulära kanaler maximalt. Ovalex är tillverkat av marknadens kraftigaste material (hela 0,36 mm tjocklek). Eldar du med ved och vill ha ett rejält insatsrör som klarar både montering och sotning ska du välja Ovalex.

Bränsle
Ved, pellets, flis, olja.
Driftform
Torrdrift (max T600 grader)
Materialgaranti
30 år

Ovalex DS

Ovalex DS är tillverkat av något tunnare material än Ovalex och är därför lättare att böja. Men precis som Ovalex utnyttjar det här röret arean i murade rektangulära kanaler maximalt.

Bränsle
Ved, pellets, flis, olja.
Driftform
Torrdrift (max T600 grader)
Materialgaranti
30 år

Cromaflex

Cromaflex är tillverkat av specialstål med hög kromhalt. Materialet motstår de klorider och floriner som kan bildas i rökgaserna när du eldar med olja, naturgas eller propan/luft. Cromaflex enlagerkonstruktion eliminerar risken att syror och vätskor stannar kvar i rörets konstruktion. Välj Cromaflex om du har en lågtemperaturpanna med våt drift eller bor nära havet eller process- eller plastindustrier (där luften kan innehålla salter eller klorider).

Cromaflex är klassat i P1 och är så tätt att det med fördel kan användas i anläggningar som alstrar övertryck med hjälp av sk. skjutande rökgasfläktar.

Bränsle
Gas, olja
Driftform
Våtdrift (max T200 grader)
Torrdrift (max T300 grader)
Materialgaranti
30 år

Cromaflex SL

Cromaflex SL är tillverkat av specialstål med hög kromhalt. Materialet motstår de klorider och floriner som kan bildas i rökgaserna när du eldar med olja, naturgas eller propan/luft. Till skillnad från Cromaflex är Cromaflex SL en tvålagerskonstruktion med extra slät insida.

Cromaflex SL är klassat i P1 och är så tätt att det med fördel kan användas i anläggningar som alstrar övertryck med hjälp av sk. skjutande rökgasfläktar.

Bränsle
Gas, olja
Driftform
Våtdrift (max T200 grader)
Torrdrift (max T300 grader)
Materialgaranti
30 år

Ekonomi

Ekonomiröret från NSP är en prisvärd lösning på många skorstensproblem. Den runda formen ger mindre sotavlagringar än en traditionell murad kanal. Vårt ekonomirör uppfyller de formella myndighetskraven för vedeldning, men rekommenderas inte. Ekonomiröret har 2 års materialgaranti.

Bränsle
Ved, pellets, olja, gas
Driftform
Torrdrift (max T600 grader)
Materialgaranti
2 år

NSP Integrerat skorstenssystem

Ett komplett system som består av böjbara insatsrör samt anslutnings- och inbyggnadsdetaljer. Utifrån rökgasernas temperatur, dvs om kondensrisken är stor eller liten, används olika systemlösningar och monteringsprinciper. Systemet är lämpligt såväl för befintliga murade skorstenar som för prefabricerade sten- eller stålskorstenar. NSPs integrerade skorstenssystem samordnar och säkerställer skorstenens funktion med de driftförutsättningar som just din pannanläggning skapar vid förbränning av olja, gas, ved eller pellets.

Behöver du hjälp?

Täta med Johnsons egna tätningsmassa. Eller med Keramex. Båda är suveräna och garanterar säkerheten hemma.

I vårt renoveringssystem ingår även två suveräna tätningsmassor – Keramex och Johnsons tätningsmassa. Efter tätning med våra massor uppfyller kanalen branschstandard täthetsklass N1 och omfattas av 10 års materialgaranti enligt konsumenttjänstlagen villkor.

Så här läser du prestandadeklarationen

Läs Prestandadeklaration eller CE-märket på produkten och få kunskap när du väljer din produkt!

Alla CE-märkta produkter skall kunna visa upp en prestandadeklaration. Där i går det att utläsa viktiga egenskaper som gäller just för denna produkt. Nedan återfinns de viktigaste egenskaperna att ha reda på.

Skorstenar och böjbara insatsrör
  
EgenskapLägsta klassHögsta klassFörklaring/Rekommendation
TemperaturklassT080T600Skall vara lägst samma som eldstaden angivna rökgastemperatur
TryckklassN2H1Branschstandard N1, betydlig högre täthet har P1 -över 200ggr tätare.
DriftformDWD=torrdrift(normal) W=våtdrift (kondenserande)
KorrotionsegenskaperVmV3Vm=Känt materialegenskaper (ej provat), V1=provat för gas, V2=provat för olja,ved, V3=provat för stenkol/tjockolja
Materialtyp009900=Gjutjärn,99=deklarerat material, Gällande branschstandard i Sverige för skorstenar och insatsrör i metall= lägst L40
Godstjocklek X x 0,01mm   
Metallskorstenar0,11,00Gällande branschstandard i Sverige= Lägst 0,5mm
Böjbara insatsrör0,080,38Gällande branschstandard i Sverige= Lägst 0,10mm
Soteldsresistens0G0= klarar ej soteldsprovning, G=klarar soteldsprovning*
Avstånd till brännbart material i mm  Gäller ej instasrör endast metall- och prefabricerade skorstenar.
   * även en soteldsgodkänd skorsten bör bytas ut efter en soteld.
Braskaminer
   
EgenskapLägsta klassHögsta klassFörklaring/Rekommendation
Avståndskrav100 cm0 cmAvgörs av konstruktion och dess strålningsvärme, Stora glasytor ökar avståndskraven. Rekommendation: Tillse alltid att en cirkulerande luftning runt braskaminen erhålls -även om inte kravet säger så.
Rökgastemperatur80600Modern braskamin ca.300-400  ̊C. Tänk på att skorstenen temperaturklass avgör säkerheten. Rekommedation: köp en skorsten med så hög klass som möjligt (T600) kan vara något dyrare  än en med lägre klass men värt det. 
Co-utsläpp0,013,00För att få användas i Sverige ska kaminens utsläpp av CO uppgå till högst 0,3%. Rekommendation: Köp inte sämre prestanda, även om den får säljas får den inte monteras eller användas.
Termisk effekt0,115 kWEn modern braskamin ca.4-8 kW. Rekommendation: låt rummets storlek där braskaminen är placeras vara vägledande till effektval.
Verkningsgrad1100Modern braskamin ca 75-80%. Rekommendation: ju högre dess bättre ur miljö och driftekonomi dock ökar oftast kravet på anpassade skorstensutförande vid höga verkningsgrader för att erhålla problemfri funktion.

Det är fri handel av varor detta innebär att det finns CE-märkta och CE-godkända produkter som får säljas i Sverige men som inte går att få en godkänd installationsbesiktning på eller får användas.

Tally-ho! Just nu får du 2500 kr rabatt på eleganta och effektiva vedspisen Arc-5 från brittiska Charnwood. Med rena linjer och hög prestanda kommer Arc-5 att ge dig både mys och värme under kalla vinterdagar. Finns på lager för omgående leverans! (Erbjudandet gäller fram till och med 30 september 2023.)