Modern förbränningsteknik ger ungefär 80-90% renare rökgaser, och cirka 10 procent högre verkningsgrad, och cirka 100 grader lägre rökgastemperatur än för några år sedan. Det beror på att du idag har en mer komplett förbränning i braskaminen innan röken går ut i skorstenen. Moderna eldstäder har inte samma behov av genomströmmande luft för att allting ska fungera.  

MONTERA ETT BÖJBART INSATSRÖR

Vid installation i befintlig tegelskorsten bör du installera ett böjbart insatsrör med bra prestanda, i rätt storlek för eldstaden, som kringisoleras med vermikulit. Detta gör att anläggningen får rätt förutsättningar för att ge tillbaka utlovad prestanda och att inte ryka in. 

Den gamla tekniken i äldre braskaminer skapade ett bra skorstensdrag nästintill oberoende av skorstenstyp – bara skorstenen var över fyra meter lång. Så kan vi alltså inte tänka längre.