Många fastighetsägare som byter braskamin utan att se över sin skorsten blir snabbt besvikna över att deras nya eldstad knappt fungerar, är svår att tända och att det bara vill ryka in. Man kan säga att de har fått lära sig om den nya förbränningstekniken den hårda vägen. Vårt råd till dig som ska investera i en ny eldstad – se också till att din skorsten håller måttet. 

Den nya förbränningstekniken

Modern förbränningsteknik ger ungefär 80-90% renare rökgaser och ett tiotal procent högre verkningsgrad. Det beror på att du idag har en mer komplett förbränning i braskaminen innan röken går ut i skorstenen. Det gör att moderna eldstäder inte har samma behov av genomströmmande luft för att allting ska fungera. Den gamla tekniken i äldre braskaminer skapade ett bra skorstensdrag nästintill oberoende skorstenstyp – bara skorstenen var över fyra meter lång. Men tekniken var som sagt inte tillnärmelsevis lika effektiv eller miljövänlig. 

Lägre temperaturer, högre brandsäkerhet

Med dagens teknik släpper våra eldstäder också ut lägre rökgastemperaturer – kanske så mycket som 100-150° lägre. Ur perspektivet brandsäkerhet är det här bara bra naturligtvis, men vad får det för konsekvenser för en skorsten som behöver vara uppvärmd för att fungera optimalt?  

Skorstenen behöver vara uppvärmd

För att en skorsten ska fungera är det flera faktorer som behöver samverka. Din skorsten måste ha en storlek och längd som är avpassad för eldstadens behov – annars riskerar du just svårt att få fart på elden och problem med att det ryker in. Och för att en skorsten ska fungera optimalt skall en skorstenskonstruktion vara uppvärmd.

Problem med fukt, syror och tjära

Ingen förbränning är 100 procentig. Rökgaserna som bildas innehåller olika ämnen och partikelstorlekar som måste transporteras via skorstenen. Om skorsten då har fel storlek, längd eller inte blir tillräckligt uppvärmd så kommer utfällning av syror, kondens (fukt) och tjära att ske i skorstenen. En tegelskorsten kommer till exempel aldrig upp i en acceptabel temperatur.

Rätt dimensioner för din eldstad

Hur ska du då tänka för att det ska bli rätt? Vid nyinstallation bör du investera i en metallskorsten, som har bra prestanda i rätt storlek och längd för eldstaden, och som tål syror och har en hög temperaturklassning. Vid installation i befintlig tegelskorsten bör du installera ett böjbart insatsrör med bra prestanda,  i rätt storlek för eldstaden, och som kringisoleras med vermikulit. Har du en gammal metallskorsten som har mer än 15 år på nacken och du inte känner till prestandan rekommenderar vi ett utbyte i samband med att den nya eldstaden ska in.