NSPAB

Relining

by nspab

RELINING MED BÖJBARA RÖR ÄR DEN LEDANDE METODEN ​

En del kallar det low-tech, vi kallar det funktionellt. Relining med böjbara rör ger de rätta förutsättningarna för trycksättning av gamla befintliga kanaler då modern teknik installeras för att uppnå en prestanda- höjning av allmänventilation.

Fyra gånger så starkt!

NSP HardFlex har en extrem styrka som är upp till fyra gånger starkare än vad som var möjligt att uppnå med tidigare böjbara rör av sk. enlagers konstruktion, och detta utan att ge avkall på flexibilitet och smidighet. 

Relining eller nyinstallation?

Är det bättre att nyinstallera än utföra relining?

Vi skulle svara nej på den frågan. Varför demontera, sanera och installera nytt när de gamla ventilationskanalerna kan bli som nya med relining? Allt handlar om att de funktionella systemkraven kan uppfyllas av reliningmetoden i så fall så kräver en relining om man jämför med nyinstallation en bråkdel av håltagning och ingrepp i fastigheten som en nyinstallation kräver, så här finns det stora pengar att spara.

Relining av olika skäl

Orsakerna till att relining av ventilationskanalerna behöver utföras kan se olika ut. Här är några vanliga skäl:

  • Bristande luftkvalitet
  • Underkänd OVK-besiktning
  • Problem med spridning av lukter i fastigheten
  • Fläktar som jobbar på högvarv och drar mycket energi
  • Problem med höga radonhalter. Genom relining av ventilationskanalerna förbättras luftcirkulationen och radonhalten kan minska.

Relining är en
vedertagen metod

Relining med flexibla, böjbara insatsrör i den gamla kanalen är en välbeprövad metod för att täta befintliga ventilationskanaler.

Relining passar bäst där den befintliga kanalen är så pass stor att kanalarean kan minskas till en cirkulär kanal med bibehållen funktion. Om de ursprungliga kanalerna inte är tillräckligt stora kommer metoden till sin fördel främst när självdragssystem konverteras till fläktstyrda system. Relining lämpar sig också om den befintliga ventilationskanalen har många eller långa sidodragningar. Relining med böjbara insatsrör är tidseffektivt jämfört med andra reliningmetoder. Det är en välbeprövad metod sedan 1980-talet med över 1 miljon meter tätade kanaler i Sverige. Insatsrören har extrem lång hållbarhet, vilket ger den lägsta LCC-kostnaden (livscykelkostnad) bland existerande reliningmetoder.

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Sök

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER