NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Wind

ventilation By nspab

Hållbar och
energieffektiv ventilation
är a och o

Vi erbjuder ett brett sortiment av kloka och pålitliga produkter för dig som antingen bygger nytt, renoverar eller vill säkerställa hållbar och energieffektiv ventilation i en fastighet som du ansvarar för. Skulle du, mot förmodan, inte hitta en produkt eller lösning som passar dina behov – kontakta oss så löser vi det tillsammans

höj prestandan
på allmän-ventilationen

En del kallar det low-tech, vi kallar det funktionellt. Relining med böjbara ventilationsrör ger dig de rätta förutsättningarna för trycksättning av gamla, befintliga ventilationskanaler då modern teknik installeras för att uppnå en prestandahöjning av allmänventilationen.

tät ventilation
utan kostsamma ingrepp

Att återskapa eller öka befintlig täthetsklass i plåtkanaler och murverk utan ingrepp i konstruktion och byggnadsdelar låter nästa för bra för att kunna vara sant. Men med den världsunika AEROSEAL-tekniken är det fullt möjligt.

safevent är
Sveriges säkraste
imkanalsystem

SafeVent bygger på en smart, modulbyggd imkanal tillverkat i rostfritt stål, keramisk isolering, mineralull och varmförzinkat stål. Med det här prefabricerade imkanalsystemet installerat kan både restaurangägare, fastighetsägare och boende i fastigheter känna sig trygga eftersom systemet klarar de höga temperaturer som kan uppstå vid en brand (1000° C).

uppfinningarna som låter vinden göra jobbet

Att låta vinden göra jobbet är både smart och varaktigt. Vi har ett sortiment av vinddrivna ventilatorer som ökar genomflödet i kanalsystemen på ett naturligt sätt utan tillförd energi. På samma sätt låter vi vinden reducera störande omgivnings ljud som kan ledas ner i kanalsystem.

God ventilation
och frisk luft borde
vara självklart

Att bra ventilation är bra för hälsan, både för dig och ditt hus. Otäta ventilationskanaler är till exempel en av de vanligaste orsakerna till att lukt och fukt sprider sig. Genom att investera i ventilationsrör i den murade kanalen till kök och/eller badrum får du bort lukterna. Och med Aeroseal – ett revolutionerande tätningssystem – får du fram luften till sista donet i systemet på ett energieffektivt sätt.

För att få bra luft inomhus behövs bra ventilation

Tyvärr är det bara 50 % av flerbostadshusen och hela 78 % av småhusen som klarar kraven på luftomsättning. Ventilationen har en huvuduppgift; att föra bort dålig, förorenad luft och tillföra ny, ren luft. Vi behöver byta ut luften i våra fastigheter eftersom den snabbt blir förorenad – och då pratar vi inte bara om de föroreningar som kommer utifrån. Om inomhusluften innehåller föroreningar, andas vi in dem i våra kroppar och det kan påverka vår hälsa. Föroreningar inomhus kommer bland annat från rengöringsmedel, möbler eller hushållsmaskiner.

Bra ventilation kan
bidra till ett behagligare
inomhusklimat

Det är vanligt att behovet av att föra bort dålig lukt styr hur mycket ventilation som behövs. På kontor är det ofta också för varmt. Höga temperaturer medför att luften upplevs som sämre, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar mindre bra. Bra ventilation bidrar också till att sänka temperaturen i lokalen.

Allmänventilation behövs för att föra bort förorenad luft

Luftföroreningar kan tas om hand både av luftrenare och av ventilation. De föroreningar som finns kvar i luften efter eventuell luftrening måste föras bort med hjälp av ventilation. Ventilation innebär att den förorenade luften inomhus byts ut mot frisk uteluft. Om luften utomhus är förorenad kan den behöva renas genom, till exempel, ett filter.

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Sök

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER