Du som arbetar med att renovera skorstenar känner väl till hur väder och vind, hög eller låg rökgastemperatur, sättningar och kondens sliter på skorstenar. Många skador smyger sig på – en liten spricka som växer, fuktutslag på tapeten, mer sotbildning – och ökar risken för brand ökar och att giftiga gaser tränger ut i huset.

INSATSRÖR GER DE RÄTTA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Genom att installera ett böjbart insatsör som är anpassat just till den specifika eldstaden så säkerställer du ett maximalt utnyttjande av anläggningens prestanda och funktion. En av bidragande orsakerna till detta är att en skorstens med ett insatsrör kommer upp i sin arbetstemperatur otroligt mycket snabbare än en skorsten utan rör. Detta kommer ha positiv inverkan i form av lägre bränsleförbrukning, bättre drag och ger förutsättningen för en optimalförbränning som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

OKÄNSLIG FÖR MARKVIBRATIONER

Om huset är utsatt för markvibrationer från trafik eller järnväg så är en installation med böjbart rör att föredra då dess täthet inte påverkas av externa vibrationer.

MER ERGONOMISKT OCH MINDRE SLIT

Att renovera skorstenen kan vara ett tungt arbete med rör är jobbet betydligt mer ergonomisk och mindre slitsam att utföra. För det första väger ett rör mindre än säckar med murbruk och är betydligt lättare att få med sig upp på taket. För det andra har man bättre kontroll på slutresultatet.

SÄKRASTE OCH MEST KOSTNADSEFFEKTIVA METODEN

Förutom att det rent arbetsmässigt är en säkrare metod, är det också den mest kostnadseffektiva. Dels går ett böjbart insatsrör relativt snabbt att montera och kräver oftast inga stora ingrepp i huset. Dels håller ett böjbart insatsrör från NSP länge – minst 30 år.

30 ÅRS GARANTI PÅ RÖREN + EV.TRYGGHETSPAKET

NSP ger Dig 30 års materialgaranti på röret. Utöver denna garanti får Du om du anlitar ett företag som är anslutna till SSHF (Sveriges skorstenshantverkares förening) ett 10-årigt trygghetspaket som ger ett skydd mot följdskador upp till ett värde av 10 miljoner kronor vid en ev. reklamation. Tryggare än så kan det knappast bli!