Vid första anblick är det inte lätt för varken dig eller din hantverkare att se att det faktiskt är en enorm skillnad mellan de olika produkter och fabrikat som finns på marknaden idag. Alla ser ju i princip likadana ut, är CE-märkta och får användas till samma sak. Men bara att jämföra lite djupare än CE-märkningen kan vara avgörande – inte bara ekonomiskt utan även ur hållbarhet- och säkerhetssynpunkt. 

Begär alltid prestantadeklaration!

Det kan skilja hur mycket som helst mellan två produkter som har samma CE-märkning. Vissa kan vara 300 gånger tätare än andra och ha över 50% större godstjocklek. Begär därför alltid att få ta del av gällande prestandadeklaration för produkten.

Det är skillnad på garanti och garanti!

Det är inte heller svårt att förstå att det är stor skillnad på material som endast uppfyller minimikravet i CE-standard och material där tillverkaren ger en materialgaranti på 30 år. Ta därför också reda på vilken garantitid som gäller på produkten och även om det finns ytterligare garantiskydd för dig som kund. Skillnaden i kostnad kanske är någon tusenlapp, men i i gengäld för du ett säkert och problemfritt ägande.  

Rena rama grekiskan?

Hur du läser och tolkar en prestandadeklaration kan du se på här.