När det gäller skorstenar är det lätt att skador smyger sig på – en liten spricka som växer, på grund av naturliga sättningar i huset eller tegelfogar som med tiden inte längre ger tätning ökar sotbildning – och risken för brand ökar och för att giftiga gaser kan tränga ut i huset. Renovering med insatsrör och glidgjutning är två beprövade renoveringsmetoder för otäta skorstenskanaler. I den här artikeln går vi igenom tre anledningar till att du ska välja att återställa täthet, skapa bättre förbränning och få rätt förutsättningar för miljöriktig eldning genom att renovera skorstenen med ett böjbart insatsrör i syrafast rostfritt stål.

En fungerar eldstad ökar brandsäkerheten

Den primära uppgiften för en skorsten är att leda bort rökgaserna från eldstaden. Men en lika viktig uppgift är att skapa ett drag i brännkammaren så att din braskamin får en optimal funktion. Generellt kan man säga att ju längre skorsten man har desto bättre drag. En rekommendation från branschen brukar vara att rökkanalen inte ska understiga 3 m längd. Och om din skorsten är otät så finns risken att det läcker in kall luft som kyler ner röken vilket påverkar draget och sotbildning negativt.

Ge din nya eldstad rätt förutsättningar

Med ett insatsrör får du en cirkulär rökkanal som inte har några ur dragsynpunkt ”bromsande” hörn och man får en högre genomströmning. Installationen tillför ett isolering skikt som gör att man uppnår snabbare arbetstemperatur. Detta ger en effektivare och bättre och brandsäkrare skorsten. Särskilt viktigt är det att anpassa eller konvertera skorstenen när man köpt en eldstad med den senaste förbränningstekniken som oftast inte fungerar i en tegelskorsten utan insatsrör. Med andra ord, för att din eldstad ska fungera optimalt måste skorstenen kunna ge de rätta förutsättningarna.

Din skorsten håller längre och braskaminen kan hålla vad den lovar

Att renovera skorsten med ett böjbart insatsrör från NSP ger din skorsten en längre livslängd. Våra sju olika insatsrör – vissa beprövade sedan år 1964, har olika prestanda för att kunna optimera och passa just dina förutsättningar. Det de har gemensamt är att de är antingen är mer formstabila, täta eller betydligt mer böjbara än andra rör. De är tillverkade av olika sorter av syrafast rostfritt stål och vissa har en oval form och andra har en mycket slät inre yta, vilket ger ett minimum av motstånd för rökavgaserna och därmed förebygger sotavlagringar. Dessutom garanterar vi i vår materialgaranti att våra insatsrör håller i minst 30 år.