NSPAB

Imkanal

By nspab

SAFEVENT

Sveriges första brandsäkra imkanalsystem
för restaurang och storkök

SAFEVENT MODULSYSTEM

PREFABRICERAT IMKANALSYSTEM SAFEVENT
  • Byggproduktcertifierad av KIWA enligt certifikat 1110.
  • Provad och uppfyller kraven enligt ISO/FSDIS 6944-2:2009.
  • Uppfyller kraven 1A (enligt Imkanal 2022). All förekommande typ av matlagning inkl. matlagningsungnar, hällar, grillar och spisar etc. som drivs genom förbränning av fasta, flytande bränslen.
  • Innerrör 1 mm rostfritt stål (ASTM304).
  • Isolerat utförande 30+30mm keramisk-/minerallull/uppfyller klass A2-s1, d.0. Brandklass EI 60.
  • Vid isoleratutförande är yttre rör av lackerat varmförzinkat stål med standardfärg: Svart. (Går att beställa i valfri RAL-färg).
  • Systemets täthet uppfyller Trycklass C vid övertryck 2000Pa (enligt EN 12237 avsnitt 4.tabell 2).
  • Kanalstorlekar standard dim: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 mm.

KOMPLETT SORTIMENT I TVÅ OLIKA UTFÖRANDEN

SafeVent finns både i isolerat och oisolerat utförande. Oisolerat utförande får användas inom samma brandcell, men i övrigt används isolerat utförande. Finns i följande rördimensioner: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 mm. Nedan hittar du SafeVents hela system med samtliga moduler.

I broschyren finns en beskrivning av hela sortimentet. Du hittar den i länken ovan.

LIKA LÄTT
SOM ATT BYGGA
MED KLOSSAR​

SafeVent imkanalsystem består av hanterbara och kompakta moduler som är enkla att transportera, hantera och installera. Den smarta skarvtekniken tillsammans med en rad tillbehör för exempelvis upphängning gör SafeVent exceptionellt snabbmonterat. I systemet ingår självklar alla böjar, T-stycken, inspektions- och rensluckor som du kan tänkas behöva.

justermodul för felmarginaler

Felmarginaler händer även de bästa av installatörer och därför har vi även tagit fram en justermodul för SafeVent. Men den här modulen kan du justera bygglängden på från 400-800 mm, utan att använda några specialverktyg. Vår rekommendation till nästa projektering eller beställning är att räkna med ett par justermoduler så att du enkelt kan lösa eventuella problem som uppstår när teori och praktik inte mäter jämnt.

SÄKERHET
INIFRÅN OCH UT​

SafeVent imkanalsystem består dels av raka rörmoduler med cirkulärt tvärsnitt i olika längder och diametrar. I övrigt ingår även böjar, dimensionsändringar, T-rör, avstick, gavlar, dräneringsmoduler samt rens- och inspektionsdelar. Modulernas vätsketätningar är kemikaliebeständig, vibrationssäker samt beständig mot vegetabiliska oljor och fetter.

Prata med
en expert

Kontakta mig om du vill
veta mer om Safevent och
säker ventilation i köket.

Regelbunden rengöring av imkanal

En ventilationskanal från ett kök som har till uppgift att föra bort matos kallas för imkanal. Alla typer av imkanaler transporterar fettbemängd luft och därför sätter sig fettbeläggningar inuti kanalsystemet. Fett är mycket energirikt och har man väl fått eld på fettet så brinner det med hög intensitet som avger mycket hög värme. En imkanal behöver regelbunden rengöring. I restauranger och andra storkök rengörs imkanalerna normalt 3 gånger per år. 

UR BOVERKETS BYGGREGLER OCH DESS ALLMÄNNA RÅD för imkanal

5:5332 Imkanaler

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls. (BFS 2011:26)

Allmänt råd om imkanaler

Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar riskerar att bildas i imkanalen bör den uppfylla kraven enligt ISO 6944–2, både för brand i och brand utanför kanalen. Storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen kan vara sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök som endast används i begränsad omfattning.

Storkök kan som alternativ till vad anges i rådets första stycke utformas med

  • filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar bildas eller

  • automatiskt släcksystem som med tillräcklig förmåga begränsar risken för att brand i avsättningarna sprids.

Imkanaler från storkök bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60 i byggnader i byggnadsklass Br1. För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 gäller vad som krävs för övrig avskiljande konstruktion dock lägst brandteknisk klass EI 30.

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar. Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 meter, om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. Strålningsskyddet bör utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med beständiga egenskaper.

Den föreskrivna brandtekniska klassen bör även innefatta fläktar, spjäll med mera, placerade i imkanalssystemet – inom eller utanför betjänad brandcell. På detta vis så får man ett enhetligt brandmotstånd för hela installationen.

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Sök

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER