När din skorsten klarar gränsvärdet för att få godkänt enligt klassificeringen N1 på en vanlig villaskorsten bör du veta att klassificeringen fortfarande tillåter ett läckage på 360 liter/minut. Och eftersom provet utförs med luft kan varken du eller besiktningsmannen se eller veta var i huset det läcker. 

Begär alltid provning med spårrök

En läckande skorsten kan äventyra din och din familjs säkerhet och ger inte heller rätt förutsättningar för eldstaden att fungera, varken funktionellt eller miljömässigt. Därför ska du speciellt begära att provningen utförs med sk. spårrök. Då kan besiktningsmannen och även du själv få reda på var i huset ett eventuellt läckage finns och även bedöma omfattningen. Och sedan åtgärda problemet så att du kan elda och vara trygg – på riktigt.