Bara för att en skosten är CE-märkt, monteringen uppfyllt Boverkets byggregler och sotarn varit där och kontrollerat litar de flesta på de har en bra, fungerande och säker eldstad och skorsten. Såklart. Men så är det tyvärr inte. 

Det går att sälja och köpa livsfarliga produkter

Att det saknas relevanta regler i kombination med bristande kunskap (både bland försäljare, köpare och montörer) gör det möjligt att sälja och montera eldstäder och skorstensprodukter som är direkt utav farliga – och som kanske dessutom inte alls passar ihop. Det finns en djungel av olika typer av skorstenslösningar, eldstäder och kaminer på marknaden idag och du som köpare behöver ha viss kunskap för att kunna ställa rätt frågor och krav. 

Nöj dig inte bara med CE-märkningen

Du kan idag själv köpa och montera din egen kamin och skorsten, men kan du se skillnad på en produkt som erbjuder acceptabel säkerhet och en som inte gör det? Att en produkt är CE-märkt låter bra och betryggande, men tyvärr hjälper det inte om du inte vet exakt vilken egenskap som CE-märkningen gäller. Det är stor skillnad på en skorsten och en skorsten, och stor skillnad på rökgastemperaturen vid förbränning av olika bränslen. Nöj dig inte bara med CE-märkningen. Ta reda på mer innan du bestämmer dig. 

Har du rätt skortsten till rätt eldstad?

Låt mig ge ett exempel: För ett tiotal år sedan när pelletsuppvärmning för villabruk var på ropet kom också nya skorstenslösningar – anpassade efter den nya tekniken med låga rökgastemperaturer. Men vad händer när huset får en ny ägare, som tycker att pelletskaminen är bökig och väsnas för mycket – och utan att kontrollera med sakkunnig – byter ut sin pelletskamin till en vanlig braskamin? Det låter fruktansvärt, och det är det ju också, men har du inte rätt dimensioner på din skorsten som är anpassade efter den faktiska rökgastemperaturen finns risken att ditt hus brinner upp. En pelletsskorsten är dimensionerad för rökgastemperaturer på 120-180° medan rökgaserna från en braskamin ligger på minst 350° – förr eller senare kommer det som inte får ske att hända! 

Akta dig för brandfarliga skorstenar

Jag vill verkligen varna för de skorstenar för pelletseldning som tillverkas med minimalt eller helt utan isolering. ”Rökgastemperaturerna är ju så låga” brukar vara säljarens motivering, men bortsett från den indirekta brandfaran är helt oisolerade (eller dåligt isolerade) skorstenar inte lämpliga alls i vårt nordiska klimat med kyla. Oförbrända partiklar fälls alltid ut i en skorsten, men i en oisolerad och utkyld skorsten fastnar extra mycket sot och tjärbeläggningar (sånt som annars ”gått upp i rök”). Till slut bildas en tjärpropp, som i sin tur blir bränsle åt en soteld. 

Svårlästa koder kan leda till stora misstag

En annan fara är när importörer av eldstäder och eldstäder tar in skorstenslösningar och saknar grundläggande kunskaper. Låt mig ge ett exempel ur verkligheten. På en mässa visade en VVS-firma en skorsten – provad och godkänd enligt EU-regler. Den CE-märkta produkten stod på en vedpanna – men enligt kodbeteckningen var skorstenen inte godkänd för ved, endast för naturgas. Importören kunde inte läsa koden och trodde att det räckte att produkten var CE-märkt.

Bra att veta om dagens byggregler

Inom området som berör skorstenar säger Boverkets regelkrav bland annat att för en eldstad som drivs vid normaldrift får skorsten ha en yttemperatur på upp till 100°C – det betyder att du kan steka ägg mot din skorsten och att den fortfarande är godkänd. Vissa regler är inte helt genomtänkta och ibland rent livsfarliga, om du frågar mig.

30 % av alla godkända installationer kan leda till brand

Med nuvarande byggregler och okunskap följer allt fler villabränder. Statistik (från genomförda inventeringar utförda på uppdrag av försäkringsbolaget Länsförsäkringar) påvisar att hela 30 % av alla kontrollerade installationer var belagda med fel som kan orsaka brand! Ändå har antalet utdömda skorstenar minskat konstant sedan år 2004 när besiktningsmännen gick över till den nya verifieringsmetoden för skorstenskontroll där man mäter läckage med luft istället för spårrök. Begär alltid att de testar med spårrök, och inte bara luft!   

  6 saker du själv kan göra för säkerhets skull: 
  1. Köpa produkter som är väl beprövade. Säljaren ska kunna uppge om produkten har soteldsprovats med godkänt resultat för avsett bränsle (ved, pellets, olja etc) – inte bara nöja sig med argumentet att den har en CE-märkning.
  2. Jämför själv den sk. prestandadeklarationen för de olika produkterna du väljer mellan. Be om förtydligande om något är otydligt – så att du verkligen får svar på:  
   Materialtyp (ju högre L-tal desto bättre – acceptera inget under L40). Det skiljer även mycket vad gäller materialtjocklek mellan olika metallskorstenar och böjbara insatsrör för renovering. Tjockleken ger stabilitet och längre livslängd. För en metallskorsten kan tjockleken variera på mellan 0,5 till 1 mm och när det kommer till böjbara insatsrör mellan 0,08 till 0,38mm.
   Temperaturklass (bästa klass är T600 även för en eldstad som är klassad för T350. Välj gärna en skorsten med denna högre klassning och välj alltid en skorsten med soteldsprestandan och klassificering G)
  3. Ska du renovera din skorsten eller köpa ny eldstad och skorsten – rådfråga alltid med sakkunnig eller väl renommerad, duktig yrkesman.
  4. Beställ provtryckning eller läckagemätning. Obs! Alltid med sk. spårrök och inte bara med luft (så ser du själv var det läcker om det läcker).  Ett lämpligt intervall är 3-5 år. En billig livförsäkring som kostar ca 800-1500 kronor.
  5. Om du har en tegelskorsten och bor i ett hus med självdragsventilation – sätt in en motdragslucka i rökkanalen som balanserar skorstensdraget och stoppar sk accelererande förbränning.  Det kommer göra att din eldstad fungerar bättre och din vedåtgång blir mindre. Samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Det kostar någon tusenlapp att montera, men det är det värt flera gånger om. 
  6. Skaffa en rökgastermometer – då kan du själv se vad rökgastemperaturen blir när du eldar. En sån kostar någon hundralapp, men så har du siffror svart på vitt.