NORDISKA SKORSTENSPRODUKTE

Effektiv stubintråd eller brandsäker imkanal?

Ofta är det imkanalen som avgör om en restaurangbrand sprider sig. Även om det finns regler för hur ofta restauranger och storkök ska rengöra sina imkanaler vet både vi och du att det bara tar någon vecka innan kanalen är täckt invändigt med brandfarligt fett igen. Börjar det då brinna fungerar en otät kanal med fettimpregnerad utanpåliggande isolering som en stubintråd och branden kan sprider sig blixtsnabbt utanför brandcellen. Och då kan vad som helst hända även utanför den tänkta brandcellen

Med ett platsbyggt imkanal är det betydligt svårare att garantera säkerheten eftersom beställaren och besiktningsmannen många gånger får förlita sig på dels att konstruktören följer gällande anvisningar och regler för att uppfylla den tekniska prestandan som anläggningen kräver. Men också att montören genomfört alla monteringsmoment korrekt även om detaljanvisning om utförande är mindre omfattande eller kanske saknas.

Garanterad säkerhet

Med ett fabrikstillverkat imkanal som SafeVent tar man bort dessa risker. Systemet prestanda säkerställs löpande i tillverkningsprocessen, och både den, och den detaljerade monteringsanvisningen kontrolleras årligen av tredje parten KIWA. Detta ger en obetalbar trygghet för alla inblandade men framför allt skyddas fastigheten och människan.

Kvalitetssäkrat redan i fabrik

Prefabricerade imkanalsystem tillverkas under kontrollerade förhållanden i fabrik och genomgår rigorösa tester för att säkerställa att de uppfyller högsta standard för säkerhet och funktion. SafeVent klarar de höga temperaturer som kan uppstå vid en brand 1000° C. SafeVent bygger på avancerad skorstensteknik och är Sveriges första brandsäkra imkanalsystem för restaurang och storkök som dels klarade den tuffa ISO-provningen, dels uppfyllde branschrekommendationernas (Imkanal 2022) högsta funktionsklass 1A.

Inga begränsningar i köket

Klass 1 A innebär att SafeVent är godkänt för all förekommande typ av matlagning inkluderat matlagningsugnar, hällar, grillar och spisar etcetera som drivs genom förbränning av fasta, flytande bränslen

Genomtänkt konstruktion och materialval

SafeVent är tillverkat med material av hög kvalitet, vilket garanterar en lång livslängd som ger låg LCC-kostnad. SafeVent bygger på en smart, moduluppbyggnad tillverkat i rostfritt stål, keramisk isolering, mineralull och yttermantel av lackerad varmförzinkat stål. Modulernas vätsketätningar är kemikaliebeständig (ej petrokemiska produkter), vibrationssäker samt beständig mot vegetabiliska oljor och fetter.

Lätt att montera

Den smarta skarvtekniken tillsammans med en rad tillbehör för exempelvis upphängning gör SafeVent exceptionellt snabbmonterat – tid är pengar!

Läs mer eller kontakta oss!

Läs mer om Sveriges första brandsäkra imkanalsystem för restaurang och storkök eller kontakta oss så berättar vi mer.

Prata med
en expert

Kontakta mig om du vill
veta mer om Safevent och
säker ventilation i köket.

Vill du läsa mer?

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Sök