frisk luft borde vara självklart.

Att bra ventilation är bra för hälsan, både för dig och ditt hus. Otäta ventilationskanaler är till exempel en av de vanligaste orsakerna till att lukt och fukt sprider sig. Genom att investera i NSP Relining ventilationsrör i den murade kanalen till kök och/eller badrum får du bort lukterna. Och med NSP Sealing får du fram luften till sista donet i systemet på ett energieffektivt sätt.

NSP Ventilationssystem – för friskare luft inomhus!

Nordiska Skorstensprodukter lanserade världens första böjliga insatsrör för kanaltätning redan 1964. Med kvalitet, hållbarhet och säkerhet i fokus har vi sedan dess hela tiden utvecklat och förfinat vårt erbjudande. I NSP Ventilationssystem ingår idag  –  förutom relining,  AEROSEAL (framtidens tätningssystem -sealing) och SAFEVENT imkanalsystem – böjliga insatsrör, anslutningsrör och innovativa tillbehör för både industrilokaler och privatbostäder. 

Relining

Utifrån dina erfarenheter och behov som montör

Den låga LCC-kostnaden för fastighetsägare som det innebär att återskapa en fungerande ventilation, i läckande murade kanaler med självdrag, genom relining med syrafast rostfria böjbara rör är välkänt sedan årtionden. Vad som inte är känt är att vi har vidareutvecklat vårt produktsortiment utifrån den erfarenhet som ni montörer delat med er av till oss när det kommer till vilka extrema mekaniska påfrestningar som kan förekomma vid montage.

 

Syrafast rostfritt L40 stål, Materialtjocklek:0,12mm

Uppfyller tryckklass C enligt SSEN 13180:2001 samt tryckklass D enligt VVS AMA 98.57.

Materialgaranti 30 år.

 

I vårt laboratorium försökte vi på alla sätt att deformera NSP HARDFLEX så att det sprack, gick itu eller kollapsade. På bilden ser du resultatet. Efter att vi använt maximal vridstyrka så förblev teströret tätt och skulle faktiskt gå att montera. Med något minskat flöde förståss.. Men det förblev helt och tätt. För dig som installatör har detta stor betydelse. Du kan känna dig trygg att röret håller när det är tuffa förhållanden. Du jobbar snabbt och effektivt utan strul med materialet. Du får mer gjort och får mer att fakturera. Det är väl så du vill ha det?

nsp hardflex

NSP HardFlex bygger på de erfarenheter som ni montörer givit oss om vilka extrema mekaniska påfrestningar montagemomentet kan ge på ett böjligt rör. Okontrollerbara vridningar och komprimering är helt naturligt vid montagetillfället och kan i värsta fall resultera i att rör går sönder vid montaget. Därför har vi uppfunnit och utvecklat en ny teknik för att tillverka det böjliga röret. Tekniken ger röret en trippellåsning och unik hållbarhet.

Fyra gånger så starkt!    

Röret har en extrem styrka som är upp till fyra gånger starkare än vad som var möjligt att uppnå med tidigare böjbara rör av sk. enlagers konstruktion, och detta utan att ge avkall på flexibilitet och smidighet. Vid utförda deformationsprov i vårt testlabb bibehåller röret ändå sin föreskrivna täthet.

nsp ekonomi vent

Det är inte alltid budgeten tillåter annat än en enklare produkt. Därför tog vi fram NSP Ekonomi Vent  – ett insatsrör för de tillfällena då du prioriterar en enklare produkt med lägre kostnad, och där normala montageegenskaper och prestanda duger gott. 

Idag är NSP Ekonomi Vent marknadens mest välbeprövade reliningsprodukt. 

Rostfritt L20 stål.

Materialtjocklek:0,12mm

Uppfyller tryckklass C enligt SSEN 13180:2001 samt tryckklass D enligt VVS AMA 98.57.

Materialgaranti 10 år.

 

sealing

Att återskapa eller öka befintlig täthetsklass i plåtkanaler och murverk utan ingrepp i konstruktion och byggnadsdelar låter nästa för bra för att kunna vara sant. Men med en helt ny teknik – Aeroseal – kan vi faktiskt göra det. Med en luftburen tätningsteknik kan vi identifiera var hål och spalter upp till 1,5 cm finns och bara just där tätas läckaget automatiskt. Vill du veta mer ta kontakt med Ulf Johnson på 0706-65 99 91 eller mail

Aeroseal

Framtidens tätningssystem -sealing är här! 

Aeroseal är en världsunik teknik för tätning från insidan av redan installerad luftkanalsystem. Den patenterade Aeroseal-processen erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att täta luftkanalsystem så att den erforderliga lufttäthetsklassen, eller en energieffektivisering uppnås – utan dyra ingrepp i system och byggnad!

Aersoseal är en datoriserad sealingteknik som tätar eller höjer kanalsystemets täthetsprestanda så att önskad lufttäthetsklass och energieffektivisering kan uppnås utan omfattande och dyra ingrepp med demonteringar i varken system, kanalisoleringar eller byggnad -detta utan att lägga på nya material på kanalytan som reducerar kanalarean. Tekniken är framtagen för till- och frånluftsystem. Den vattenbaserade tätningsmedlet i arosolform tätar effektivt kanalsystemet från insidan. Mer än 150 000 byggnader är tätade över hela värden, allt från sjukhus, skolor till kontor-industrifastigheter och flerbostadshus.

HUR DET FUNGERAR

Innan tätning förseglas befintliga don och befintliga givare demonteras, därefter startar  sealingprocessen med att systemet fastställer omfattningen på det verkliga läckaget före tätning. Beställaren anger därefter vilket gränsvärde på läckage som önskas uppnås efter tätning.

Aersoseal tekniken alstrar ett övertryck i kanalsystemet som sprider det luftburna tätningsmedlet i hela kanalsystemet. Tätningspartiklarna fälls ut endast där läckor som orsakat läckaget i ventilationssystemet finns och bildar en seg och tät lufttätning, som tål rörelse och upp till 2000 Pa övertryck. De aerosliserade pertiklarna tätar hål och spalter upp till 15mm. Systemet registrerar tätningsresultatet i realtid och stoppar när önskad täthetsnivå har uppnåtts. Efter utförd sealing producerar systemet ett täthetsintyg som visar kanalläckaget före och efter tätning samt den
procentuella förbättringen.

Metoden kan konvertera om A-, B- och C-täthetsklassade system till vald klass -upp till D.

Aerosealtätningsmedlet har UL-testat och uppfyller svenska krav för ofarlighet och uppfyller kravet för rekommenderas för emissioner i innemiljö. Tätningsmedlet ger inte upphov till, eller är klassad som farligt vid användning/byggproduktion eller som farligt avfall vid rivning/demontering.

Tätat system kan tas i bruk redan 2 timmar efter genomförd sealing.  Snabbt, enkelt och effektivt!

Sealing utförs endast av utbildade operatörer.

Brandsäkert imkanalsystem

Safevent

SafeVent är ett brandsäkert imkanalsystem för restaurang och storkök som är specialdesignat för att vara enkelt att arbeta med – en smidig skarvteknik och andra smarta detaljer gör SafeVent unikt snabbmonterad. SafeVent bygger på säker skorstensteknik och klarar därför de höga temperaturer som kan uppstå vid en brand. SafeVent finns både i isolerat och oisolerat utförande. Modulerna är kompakta och lätta och därför enkla att transportera, hantera och installera. 

1:A klassat imkanalsystem. Brandsäkert och lättmonterat för all typ av matlagning.

vinddriven ventilation

ventilatorer

Att låta vinden göra jobbet är både smart och varaktigt. Vi har ett sortiment av vinddrivna ventilatorer som ökar genomflödet i kanalsystemen på ett naturligt sätt utan tillförd energi. På samma sätt låter vi vinden reducera störande omgivnings ljud som kan ledas ner i kanalsystem.

NSP ASPIROTOR

Ryker spisen in när du tänder? Vill du ha bättre ventilation i källare, badrum, kök, toan eller i torpargrunden? Kanske förebygga problem med stillastående luft i sommarhuset eller båten? Då är NSP Aspirotor en bra lösning. Luftflödet skapas av vinden - den kräver ingen dyr ström för att fungera.

Passar såväl runda som fyrkantiga kanaler och monteras enkelt direkt på toppen av kanalen/röret. Om kanalens form inte passar exakt mot basen på Aspirotorn, eller om maximal effekt önskas, används adapterplatta. NSP Aspirotor är stabilt konstruerad av rostfritt stål och gjuten aluminium som håller länge.

NSP TURBIVENT

Den cylindriska utformningen gör det möjligt att montera flera ventilatorer bredvid varandra. Används oftast till flerbostadshus.

ventilationsdon

NSP VENTILATIONSDON

I vårt sortiment av övergångar och reduktioner hittar du storlekar och utföranden som inte andra har eftersom vi anpassat vårt utbud efter praktiska behov hos våra kunder istället för olika standarder. Hittar du inte det du behöver – fråga oss så tillverkar vi det. Inga problem.