Utbildning

skorstenskomp

Utbildning

Utvecklad eldningsteknik, rätt driftsform, korrekt val av skorsten och rätt installation är livsviktigt – annars kan du orsaka bränder och reklamationer.

Tyvärr har dagens regler gjort det möjligt att sälja utrustning som inte alls är anpassad efter svenska förhållanden. Att en produkt är godkänd innebär inte alltid att den är säker – vilket borde vara det viktigaste kriteriet för slutkunden.

Vi på NSP har sedan många år höjt kompetensen hos installatörer, kaminförsäljare, skadereglerare och annat fackfolk.

Skorstenshögskolan är en två dagars grundutbildning för sotare, skorstensinstallatörer, personal i spis-, VVS-, och byggvarubutiker, skadereglerare, energirådgivare, murare med flera.

Kursmoment

  • Höjer din tekniska kompetens.
  • Lär dig tolka och utnyttja regelverket korrekt.
  • Lär dig konstruera rätt skorsten med rätt dimension.
  • Olika driftsformer och hur de påverkar/skadar skorstenen.
  • Sätter dig in i olika typer av certifikat och hur du tolkar dem.

Kontakta oss om nu är intresserad och vill veta när nästa kurstillfälle är.