Superflex

nordiska skorstensprodukter

Superflex

NSP Superflex är resultatet av snart 50 års produktutveckling. Superflex har tack vare den nyutvecklade profilen en fantastisk flexibilitet. Det blir därför böjligare än andra rör. 30 års materialgaranti. Möjlighet att teckna NSP Trygghetspaket – som ger dig extra säkerhet.

Teknisk information

Superflexibilitet

NSP Superflex är resultatet av snart 50 års produktutveckling. Superflex har tack vare den nyutvecklade profilen en fantastisk flexibilitet. Det blir därför böjligare än andra rör. Ett mycket böjligt rör är lättare att få ned i en krokig rökkanal. Superflex är dessutom extremt tätt varför röret också kan användas till övertrycksanläggningar.

Genom våra teknikers innovation blir också Superflex formstabilt även vid kraftig böjning. Det håller alltså sin cirkulära form och du får ett rör som inte trycks ihop vid böjar i rökkanalen. Det innebär att sotaren kan sota utan risk för att fastna.

NSP Superflex är till för reparation och förebyggande av kondens i befintliga skorstenar och är tillverkad av syrafast rostfritt stål där det innersta lagret har en mycket slät yta, vilket ger ett minimum av motstånd för rökgaserna och förebygger ev. sotavlagringar.

NSP Superflex används till alla traditionella bränslen och med fördel till anläggningar som alstrar ett övertryck med hjälp av sk. skjutande rökgasfläktar.

30 års materialgaranti.
Möjlighet att teckna NSP Trygghetspaket – som ger dig extra säkerhet.
CE-märkt T600-P1-D-Vm-L40020-G

du kanske också är intresserad av

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER

Sök

NORDISKA SKORSTENSPRODUKTER