NSP Soundtop

Löser två problem samtidigt. Dels reduceras buller/ljud utifrån med hjälp av vinden, dels får man en viss dragförbättring.

Konstruktionen avleder vinden (dvs buller och ljud) från ventilationskanalen mynning. Utvändig diameter är endast 125mm. Flera produkter kan därför monteras parallellt bredvid varandra med full funktion, även i 14×14 kanaler med s.k. stående kanalväggar. SoundTop levereras som standard i röd kulör och passar som standard kanaler med 100 mm diameter. Andra dimensioner och färger kan beställas -då produkten objekts beställs!