Modulex Air

Modulex Air

Modulex Air

Modulex Air är en skorsten med inbyggd tilluftkanal. När tilluften sugs ner genom skorstenen, värms den samtidigt av rökgaserna. Detta ger en optimal förbränning i din kamin.

Modulex Air

När tilluft och valfrihet är i fokus.

Modulex air är en skorsten med inbyggd tilluftkanal. När tilluften sugs ner genom skorstenen, värms den samtidigt av rökgaserna. Detta ger en optimal förbränning i din kamin.

Förr var husen så otäta att kaminen fick den luft som behövdes från rummet. Idag är husen täta och bor du i ett energi/passiv- hus så har uteluften inte en chans att ta sig in. Vill du installera en braskamin så måste den få sin förbränningsluft direkt utifrån. Då är Modulex Air det perfekta valet.

Produktbeskrivning

Förr var husen så otäta att kaminen fick den luft som behövdes från rummet. Idag är husen täta och bor du i ett energi/passiv- hus så har uteluften inte en chans att ta sig in. Vill du installera en braskamin så måste den få sin förbränningsluft direkt utifrån. Allra helst ska uteluften förvärmas – då ökar verkningsgraden i kaminen.

Lösningen är Modulex Air – en skorsten med inbyggd tilluftkanal. När tilluften sugs ner genom skorstenen, värms den samtidigt av rökgaserna.

Luft till eldstaden

Är inte alltid så enkelt att få till när du bor i eller bygger ett tätt hus, exempelvis ett energi – eller passivhus. Därför har vi utvecklat Modulex Air som både fungerar som skorsten för röken och tilluftskanal till eldstaden.

Valfrihet till eldstadens placering

Det vanligaste i ett nybyggt hus är att placera eldstaden mot yttervägg för att ta in uteluft till eldstaden bakifrån genom ytterväggen. Med Modulex Air nns inte den begränsningen – placera eldstaden där du vill ha den.

Men endast för täta eldstäder med tilluftsanslutning

För att använda Modulex Air ska eldstaden ha dels en direktanslutning för tilluft, men också ha en täthet som säkerställer att när övertryck uppstår i huset ska rumsluft inte kunna tryckas fel väg igenom eldstaden och upp i skorstenens luftkanal.

Komplettera med takhuv

Kraftig takhuv i svartlackerad stålplåt. teleskopisk för maxlängd ca 1500 mm. Huven avslutas med en välvd regnhuv som är öppningsbar vid sotning.
Klarar nordiskt klimat avseende vind, regn, snöfall och snötryck. En snygg och pålitlig avslutning till bastuskorstenen.

Takhuv

Ladda ner produktblad och intyg

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback
Kategori: