Modulex Air

Förr när husen var otäta fick kaminerna den luft som behövdes från rummet. Idag bygger vi tätare hus och därför måste en braskamin få sin förbränningsluft direkt utifrån. Modulex Air är en skorsten med inbyggd luftkanal, vilket gör att luften utifrån värms upp när den sugs ner i skorstenen.

MOT VÄGGEN MED LUFTKANALEN INBYGGD BAKOM KAMINEN

Modulex Air Design är konstruerad med en luftkanal i väggen, vilket gör att du kan du välja en halvisolerad skorsten som ger ett slankare intryck med samma dimensioner som ett vanligt skorstenssystem. Däremot är kravet att du placerar din eldstad mot just en vägg.

MITT I RUMMET MED LUFTKANALEN I SKORSTENEN

Modulex Air Standard är konstruerad med luftkanalen inbyggd i själva skorstenen, vilket ger dig möjlighet att placera din eldstad var du vill i rummet. Den enda förutsättningen som krävs är att din eldstad ger en rökgastemperatur på högst 450° C.

 

 

Beskrivning

Modulex Air finns i två utföranden: Standard och Design. Med Modulex Air Standard är tilluften inbyggd i skorstenen ända ner till eldstaden. Det ger ett mer rustikt utseende och större valfrihet att placera din eldstad var du till. Väljer du Modulex Air Design är tilluften inbyggd i väggen, vilket gör att du kan välja en mer diskret skorsten med nättare dimensioner.

Komplettera med takhuv

Komplettera med takhuv utvecklad för vårt nordiska klimat, finns i svart eller röd färg och för olika takvinklar. Huven är öppningsbar vid sotning.