Ecosafe

Modulex Ecosafe är speciellt utvecklat för hus med självdragsventilation. Med Modulex Ecosafe får du ett balanserat luftflöde genom din skorsten vilket bidrar till miljöriktig förbränning. Det jämna draget ger en lägre rökgastemperatur och risken för sk accelererande förbränning försvinner. Modulex Ecosafe gör det även lättare för dig att tända brasan och sänker din bränsleförbrukning med ca 20%. Du sparar både pengar och miljö, med andra ord.
Monteras i samma rum som eldstaden.

Beskrivning

• Konstant luftflöde
• Optimal förbränning
• Lägre rökgastemeratur
• Ingen risk för accelererande förbränning
• Enklare tändning
• Lägre bränsleförbrukning
• Enklare för sotaren