S80-90-miljo-1.jpg
ULF JOHNSON

ULF JOHNSON

En modern eldstad ställer helt andra krav på din skorsten.
Att förbränningstekniken i en modern braskamin är ofantligt mycket bättre ur miljösynpunkt än en eldstad som har 10-15 år på nacken är något som de flesta av oss tar för givet. Däremot är det inte många som tänker på att den nya tekniken också ställer helt nya och större krav på våra skorstenars utformning och prestanda.

Många fastighetsägare som byter braskamin utan att se över sin skorsten blir snabbt besvikna över att deras nya eldstad knappt fungerar, är svår att tända och att det bara vill ryka in. Man kan säga att de har fått lära sig om den nya förbränningstekniken den hårda vägen. Vårt råd till dig som ska investera i en ny eldstad – se också till att din skorsten håller måttet. 

Den nya förbränningstekniken

Modern förbränningsteknik ger ungefär 80-90% renare rökgaser och ett tiotal procent högre verkningsgrad. Det beror på att du idag har en mer komplett förbränning i braskaminen innan röken går ut i skorstenen. Det gör att moderna eldstäder inte har samma behov av genomströmmande luft för att allting ska fungera. Den gamla tekniken i äldre braskaminer skapade ett bra skorstensdrag nästintill oberoende skorstenstyp – bara skorstenen var över fyra meter lång. Men tekniken var som sagt inte tillnärmelsevis lika effektiv eller miljövänlig. 

Lägre temperaturer, högre brandsäkerhet

Med dagens teknik släpper våra eldstäder också ut lägre rökgastemperaturer – kanske så mycket som 100-150° lägre. Ur perspektivet brandsäkerhet är det här bara bra naturligtvis, men vad får det för konsekvenser för en skorsten som behöver vara uppvärmd för att fungera optimalt?  

Skorstenen behöver vara uppvärmd

För att en skorsten ska fungera är det flera faktorer som behöver samverka. Din skorsten måste ha en storlek och längd som är avpassad för eldstadens behov – annars riskerar du just svårt att få fart på elden och problem med att det ryker in. Och för att en skorsten ska fungera optimalt skall en skorstenskonstruktion vara uppvärmd.

Problem med fukt, syror och tjära

Ingen förbränning är 100 procentig. Rökgaserna som bildas innehåller olika ämnen och partikelstorlekar som måste transporteras via skorstenen. Om skorsten då har fel storlek, längd eller inte blir tillräckligt uppvärmd så kommer utfällning av syror, kondens (fukt) och tjära att ske i skorstenen. En tegelskorsten kommer till exempel aldrig upp i en acceptabel temperatur.

Rätt dimensioner för din eldstad

Hur ska du då tänka för att det ska bli rätt? Vid nyinstallation bör du investera i en metallskorsten, som har bra prestanda i rätt storlek och längd för eldstaden, och som tål syror och har en hög temperaturklassning. Vid installation i befintlig tegelskorsten bör du installera ett böjbart insatsrör med bra prestanda,  i rätt storlek för eldstaden, och som kringisoleras med vermikulit. Har du en gammal metallskorsten som har mer än 15 år på nacken och du inte känner till prestandan rekommenderar vi ett utbyte i samband med att den nya eldstaden ska in.

Fler artiklar
NSPAB Artiklar

En vedeldad räddare i nöden vid elavbrott

Skönare värme än den från en kamin eller vedeldad spis finns knappast. Vedvärmen, doften av brinnande klabbar och spraket från brasan sprider en känsla av mys och trygghet. Och det är just det – vid långvarigt strömavbrott, eller vansinneshöga elpriser under vinterhalvåret, blir vedspisen hemmets hjälte.

Läs mer »
NSPAB Artiklar

Vad innebär det att du som villaägare har det yttersta brandskyddsansvaret?

När det kommer till brandskydd där hemma är det skrämmande hur många villaägare som inte vet om att det är de själva som bär det yttersta ansvaret. Samtidigt är det svårt att veta vilka produkter som faktiskt är brandsäkra på riktigt eftersom dagens regelverk, klassificeringar och anvisningar i stort sett accepterar att ditt hus brinner, bara det inte sprider sig till grannen.

Läs mer »
NSPAB Artiklar

Att en produkt är CE-märkt säger ingenting om kvaliteten! 

”Dom ser ju lika ut och installatören sa att det var CE-märkt och gav inga alternativ” svarade en bekant till mig på frågan om vad som varit avgörande för valet av böjbart skorstensrör (slang) när det var dags för honom att renovera sin skorsten. Han hoppades såklart också att priset skulle vara rimligt. Svaret jag fick är väldigt vanligt och tyvärr vet de flesta inte vad CE-märkningen betyder, vilket i värsta fall kan resultera i att man köper en produkt som inte alls är lika säker som man tror.

Läs mer »
NSPAB Artiklar

Det oförstörbara röret!

Vi har verkligen försökt att deformera NSP HARDFLEX. I vårt laboratorium sätter vi alla våra produkter på prov, så även med det här röret. Vi försökte på alla sätt att deformera NSP HARDFLEX så att det sprack, gick itu eller kollapsade. På bilden ser du resultatet. Eller inte. Efter att vi använt maximal vridstyrka så förblev teströret tätt och gick att montera.

Läs mer »