Glidgjutning

Täta skorsten med glidgjutning

Glidgjutning av rök- och ventilationskanaler är en välbeprövad metod där ett keramiskt eller mineraliskt bruk appliceras på kanalväggarna genom friktion. Detta kallas för ”glidgjutning”. Enkelt uttryck är det en slamning av kanalen för att fylla ut fogar och håligheter.

Resultatet av en glidgjutning är en tät rök-eller ventilationskanal med bibehållen ursprunglig kanalarea, fast oftast också med bättre drag som resultat genom att kanalen blir slätare än innan appliceringen. Bruket som appliceras innebär ingen nämnvärd minskning av kanalens area. NSPs tätmassor klarar höga temperaturer och är anpassade efter materialet de ska fästa på, vilket innebär att de klarar temperaturskiftningar från kallt till varmt och den utvidgning som sker i det underliggande materialet exempelvis vid upphettning. Massorna är lättflytande och fyller därför ut håligheterna mycket bra.

Tillvägagångssätt:

Börja med att filma rökkanalen i sin hela längd – notera vid filmningen var eventuella problem skulle kunna finnas (ex. vassa kanter, förträngningar, större hål in till angränsande kanaler osv) – Det kan vara så att glidgjutning är en olämplig tätningsmetod för vissa kanaler.

Allt arbete sker från skorstenstoppen och vinschen är den oumbärliga delen i en glidgjutning. Kanalen rengörs noggrant genom vinschning med kraftig sotarviska som anpassats efter kanalen. Löst sot, smuts, fett och bruksrester samt tegelrester avlägsnas omsorgsfullt. Kanalen bör dras ur 5-10 gånger – därefter påbörjas appliceringen av tätningsmassan.

Glidgjutningen sker i omgångar efter behov och efter hur kanalen är beskaffad. Som avslutande behandling kan man lämpligen dra igenom kanalen med NSPs dragkudde för ett slätt slutresultat.

När jobbet är klart bör man kontrollera kanalen genom filmning och eventuell provrensning, så att inte någon förträngning uppstått vid glidgjutningen. Efter färdig tätning ska kanalen läckagemätas, i enlighet med tätningsklass N1 vid 40 Pa övertryck (BBR Boverkets byggregler).

För produkter till glidgjutning, se vår produktkatalog nedan eller kontakta någon av våra återförsäljare

[real3dflipbook id=”2″]

Återförsäljare och installatörer

Skorstenshantverkarna finns i stora delar av Sverige. De hjälper dig med att renovera din skorsten med insatsrör från NSP.
—> Länk till Skorstenshantverkarna

Är du återförsäljare och vill se priser samt beställa?

Logga in här