Skorstenens uppbyggnad

En av de första

Redan år 1993 introducerades första versionen av Modulex. Den var redan då en av de enda modulbyggda syrafasta, rostfria stålskorstenarna på marknaden. Den innehöll en rad tekniska innovationer och blev så småningom den första skorstenen i Sverige som godkändes för sido- förskjutning, dvs att vinklas.

Men utvecklingsarbetet har fortsatt. Nya Modulex T450 är laddad med nytänkande och smarta lösningar för att ytterligare öka säker- het, funktion och livslängd. Den uppfyller givetvis svenska myndigheters krav och är CE-märkt för anslutning till eldstäder vars rökgaser håller max 450°C.

Skorstens modulex genomskärning

Isolering som håller värmen borta

Det vanligaste isoleringsmaterialet i stålskor- stenar är olika slags mineralull. Vi vet emellertid hur viktigt det är att isoleringen har hög kvalitet. Annars finns alltid risk att värmen från rök- gasröret når yttermanteln.

Därför är Modulex fylld med mineraliskt granulat i 60 eller 30 mm tjocklek med en avpassad densitet. Som extra försäkring mot läckor läggs värmebeständig tätningsmassa i modulskarvarna.

Stabil och tålig

En skorsten måste vara stabil och tåla en tuff miljö. Därför använder vi ett höglegerat rostfritt stålmaterial, AISI 316L (syrafast) i rökgas- röret för att ge maximal livslängd. Modulerna låser i varandra med hjälp av en teleskopkonstruktion och ev. låsband. Montering utan lås- band får ske vid innomhusmontage utan sido- dragning. Rökgasröret är fribärande och kan utvidga sig på längden utan att yttermanteln påverkas.

Tillbehör som väggfäste, konsoll, bärplatta och stödben fixerar skorstenen stabilt ihop med övrig byggkonstruktion.

Stålmaterialet i rökgasröret motstår höga temperaturer och värms upp snabbt när du börjar elda, vilket garanterar bra drag i skorstenen.

Anslutning och avslutning

För att du ska kunna använda Modulex-skorstenen till eldstäder av alla slag och montera skorstenen på det sätt du önskar, finns ett brett sortiment anslutningsdetaljer.

Även vid avslutningen ovan tak finns en rad tillbehör (takstos, takhuv, nockhuv mm) som gör det enkelt att anpassa Modulex till olika takkonstruktioner, takmaterial och tak- vinklar.