Montera Modulex

Lätt att montera Modulex skorsten

Den låga vikten gör modulerna lätta att hantera, speciella fundament behövs aldrig. Modulerna staplas på varandra och fixeras oftast med ett låsband. Moduler med olika längd, och böjar med olika vinkel, gör att skor- stenen kan ta nästan vilken väg som helst från eldstaden till taket.

Dels ovanpå eller bakom eldstaden, dels att du kan dra skorstenen förbi bärande konstruktioner, t ex balkar och pelare. Detta gör att du kan placera eldstaden där du själv önskar.

Du kan också välja mellan att dra skorstenen inomhus, dvs genom bjälklag och vind upp till taket, eller att placera den utanför huskroppen. Det är alltid dina önskemål, ditt hus och dina förutsättningar som styr.

Isolerat eller oisolerat? Välj själv

Beroende på var i huset som skorstenen ska installeras kan du välja mellan oisolerade moduler och moduler med olika tjock isolering. I anslutning till eldstaden vill många av estetiska skäl ha en smäckrare skorsten och väljer då en sk halvisolerad skorsten. Andra vill utnyttja värmen från skorstenen och väljer därför ett oisolerat skorstensrör.

När skorstenen passerar genom t ex en övervåning används oftast varianten med 60 mm isolering.

Inget hus är det andra likt

Vissa föredrar en fyrkantig skorsten på taket, medan andra vill ha en rund. Oavsett önskemål, så kan du alltid välja Modulex.

Sortimentet av tillbehör är brett och inne- håller en mängd produkter för olika installa- tionsalternativ, utseende, åtkomlighet osv.

Skorstenssystemet har en unik lösning med en justermodul som tillåter en variabel justering av längd. Detta gör att du kan utföra exakta anpassningar mellan två punkter vid installation.

modulex-montering1