Otät skorsten

Väder och vind, höga och låga rökgastemperaturer, sättningar och kondens gör tillvaron tuff för din skorsten. Skadorna kommer även smygande – det börjar med en liten spricka som växer och blir fler. Snart börjar skorstenen bli farlig – risken för brand ökar och för att giftiga gaser kan tränga ut i huset.

Skador på skorstenen skall lagas så snabbt som möjligt.? Att vänta till att sotaren sätter stopp när man själv ser att skorstenen har farit illa är att ta onödiga risker, Nästan alltid går det att göra den både tät och säker igen. Men kraven är höga, både på materialet och på den som skall utföra reparationen.

Våra insatsrör

Varför insatsrör från NSP?

Anpassade till svensk eldningstradition

Det är kallt i Sverige och därför eldar vi tuffare än andra. Den höga temperaturen får röret att utvidga sig, men för att det ändå ska vara stabilt och klara sotning använder vi kraftigare material och egen falsteknik. För att inte strypa rökgaserna utnyttjar våra rör nästan hela rökkanalen.

Sortiment för alla bränslen

Ditt nya insatsrör måste klara allt du kan tänkas elda med, både idag och i morgon. Därför innehåller vårt rörprogram både enkla rör till lågt pris, och extremt motståndskraftiga rör för riktigt aggressiva bränslen. Och allt däremellan!

Lång erfarenhet av rörtillverkning

Sedan 1964 har vi levererat mer än 1 miljon meter insatsrör – ingen annan kommer i närheten. Väljer du NSP så vet du att röret är tillverkat i vår fabrik i Vänersborg, att materialet är beprövat och att rörkonstruktionen är robust. Tusentals nöjda kunder är tacksamma för att de valt NSP. Det blir du också.

Eget skorstenslabb för realistisk testning

Självklart uppfyller våra rör de krav som finns. Tyvärr motsvarar kraven inte det svenska sättet att elda – som husägare måste du ställa högre krav på bl a täthet. Därför har vi som enda tillverkare byggt ett eget laboratorium där vi testar insatsrör under realistiska förhållanden och vid de höga temperaturer som gäller. Allt för din trygghet!

Rejäla garantier

Givetvis följer vi Konsumentköplagen, och dessutom får du upp till 30 års materialgaranti (det är vi ensamma om). Som extra trygghet kan du komplettera med NSP Trygghetspaket, som dels täcker vad det kostar att byta ut en eventuell felaktig produkt, dels ger försäkringsskydd mot följdskador upp till 10 miljoner. När du anlitar ett företag anslutet till Sveriges Skorstenshantverkares Förening för montering, ingår skyddet utan kostnad.

Återförsäljare och installatörer

Skorstenshantverkarna finns i stora delar av Sverige. De hjälper dig med att renovera din skorsten med insatsrör från NSP.
—> Länk till Skorstenshantverkarna

Är du återförsäljare och vill se priser samt beställa?

Logga in här