NSP Integrerat skorstenssystem

NSP Integrerat skorstenssystem

NSP Integrerat skorstenssystem

Ger dig valmöjlighet

Här får du olika förslag på monteringsutföranden som är mer eller mindre vanlig förekommande när man skall montera ett insatsrör till en panna.

Säkerställer funktion

Systemet samordnar skorstenens funktion med de driftförutsättningar som just din pannanläggning skapar vid förbränning av olja, gas, ved eller pellets. Systemet består av böjbara insatsrör samt anslutnings- och inbyggnadsdetaljer.

Säkerställer funktion

Systemet samordnar skorstenens funktion med de driftförutsättningar som just din pannanläggning skapar vid förbränning av olja, gas, ved eller pellets. Systemet består av böjbara insatsrör samt anslutnings- och inbyggnadsdetaljer.

Hur ser din anläggning ut?

Utifrån rökgasernas temperatur, dvs om kondensrisken är stor eller liten, används olika systemlösningar och monteringsprinciper. Systemet är lämpligt såväl för befintliga murade skorstenar som för prefabricerade sten eller stålskorstenar.

De insatsrör som ingår i systemet är CE-märkta.

Ladda ner produktblad och intyg

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback