Dataskyddspolicy

Vår anpassning till GDPR

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för oss och våra arbetssätt.

Det är av största vikt att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt. Personlig integritet står hela tiden i centrum för att behandling av personuppgifter sker inom ramen för vår verksamhet.

Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.

Rutiner och dokumentation

För att säkerställa att vårt integritets- och dataskydd, inklusive behandling av personuppgifter och lever upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning sker en omfattade genomlysning av alla interna dokument och verksamheten i sin helhet. Arbetet innefattar revidering och/eller upprättande av styrdokumentation.

Anpassning av IT-system och informationssäkerhet

Anpassade arbetssätt introduceras för våra medarbetare genom utbildning och information.

För att medarbetarna ska kunna arbeta i enlighet med nya arbetssätt genomförs förutom uppdatering av dokumentation även genomgång av IT-system och informationssäkerhet.

Vår dataskyddspolicy

Kund samt leverantör

Personuppgifter kommer att lagras i NSP´s datasystem i följande avtalssyften:

  • För att kunna leverera och få levererat produkter i enlighet med överenskomna avtal.
  • För att kunna kommunicera med kunder och leverantörer
  • För att kunna säkerställa kontinuitet i kund- och leverantörsrelationer
  • För att skapa spårbarhet till överenskommelser samt för att uppfylla lagkrav

Våra medarbetare

Personuppgifter lagras i NSP´s datasystem i följande syften:

  • För att anställd skall kunna få överenskommen lön utbetalad vid rätt tidpunkt samt för att myndigheter ska kunna ges de uppgifter som efterfrågas avseende skatt/inkomst
  • För personaladministrativa syften så som t ex lönesamtal, utvecklingssamtal
  • För att kommunicera med personal
  • För att skapa spårbarhet till överenskommelser samt för att uppfylla lagkrav
  • För säkerhets- och arbetsmiljökrav

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen GDPR se www.datainspektionen.se